ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 10

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 10

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครบรอบปีที่ 10

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

การแต่งกาย :
เช้า แต่งกายด้วยชุดไทย หรือ ชุดปฏิบัติงาน
ช่วงเย็น บุคลากรมหาวิทยาลัยสวมใส่เสื้อโปโลมหาวิทยาลัย (สีฟ้า)
นักศึกษาสวมใส่เสื้อกิจกรรมมหาวิทยาลัยประจำปี 2563 (ปกขาว-เขียว)

และเปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาภายใน วันสถาปนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครบรอบ 10 ปี

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 พฤศจิกายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามโปสเตอร์

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
facebook https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity
line @navamin.u
youtube pr@nmu