Google Map

การเดินทาง

  1. ลงทางด่วนศรีรัช ด่านอุรุพงษ์
  2. เลี้ยวขวาเข้าถนนพระรามที่ 6
  3. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชวิถี
  4. กลับรถใต้สะพานกรุงธนบุรี
  5. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนขาว
  6. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชอยู่ทางซ้ายมือ

รถโดยสารประจำทาง 66, 515, 28, 108, 68

ฝั่งตรงข้ามท่าเรือขนาบน้ำ